ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ จรเข้เผือก

28/05/2556
อ่านต่อ ...
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ จรเข้เผือก

17/05/2556
อ่านต่อ ...

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์รายการ ตอบโจทย์เมืองกาญ ทางสถานีเคเบิ้ลทีวี

17/05/2556
อ่านต่อ ...

การประชุมใหญ่คราวแรกของสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไผ่กาญจนบุรี จำกัด

26/05/255
อ่านต่อ ...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม โครงการเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

29/04/2556
อ่านต่อ ...

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบโค-กระบือ แก่สหกรณ์ปศุสัตว์กาญจนบุรีจำกัด

29/04/2556
อ่านต่อ ...

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์หมู่บ้านชายแดนไทย-พม่าบ้านพุน้ำร้อน จำกัด

16/05/2556
อ่านต่อ ...

ประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2556

03/04/2556
อ่านต่อ ...

การประชุมการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ กาญจนบุรี ครั้งที่ 3

04/04/2556
อ่านต่อ ...

สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ 2556

11/04/2556
อ่านต่อ ...

ข่าวย้อนหลัง